EnglishEngLish 
Không có SP nào
Trực tuyến 21
Tổng cộng 1215400
 
 
Bồn ngang 2000 lít vuông
Giá bán : 5.300.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 2000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 1500 lít oval (có khung sắt)
Giá bán : 4.200.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 1500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 1000 lít chữ nhật
Giá bán : 2.250.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 1000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 5000 lít
Giá bán : 12.900.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 5000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 4000 lit
Giá bán : 10.500.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 4000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 3000 lit
Giá bán : 7.900.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 3000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
MÁY NLMT HỒNG GIAO 320(58 - 30)
Giá bán : 13.970.000  VND
Bảo hành : 5 năm
Dung tích : 320 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
MÁY NLMT HỒNG GIAO 250 (58 - 24)
Giá bán : 11.200.000  VND
Bảo hành : 5 năm
Dung tích : 250 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
MÁY NLMT HỒNG GIAO 215 (58 - 21)
Giá bán : 10.400.000  VND
Bảo hành : 5 năm
Dung tích : 215 lít
Chi tiết Đặt hàng