EnglishEngLish 
Không có SP nào
Trực tuyến 28
Tổng cộng 1215488
 
 
Bồn ngang 250 lít
Giá bán : 1.050.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 250 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 300 lít
Giá bán : 1.150.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 300 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 400 lít oval
Giá bán : 940.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 400 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 500 lít oval
Giá bán : 1.390.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 500 lít chữ nhật
Giá bán : 1.390.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 600 lít oval
Giá bán : 1.270.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 600 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 700 lít oval
Giá bán : 1.550.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 700 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 1000 lít chữ nhật
Giá bán : 2.250.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 1000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 1000 lít oval
Giá bán : 2.250.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 1000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 1500 lít oval (có khung sắt)
Giá bán : 4.200.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 1500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 2000 lít oval (có khung sắt)
Giá bán : 0  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 2000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn ngang 2000 lít vuông
Giá bán : 5.300.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 2000 lít
Chi tiết Đặt hàng