EnglishEngLish 
Không có SP nào
Trực tuyến 2
Tổng cộng 1215361
 
 
Bồn đứng 310 lít
Giá bán : 1.650.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 310 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 500 lít
Giá bán : 1.900.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 700 lít
Giá bán : 2.250.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 700 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 1000 lít
Giá bán : 2.900.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 1000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 1500 lít
Giá bán : 4.300.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 1500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 2000 lít
Giá bán : 5.500.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 2000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 2500 lit
Giá bán : 7.400.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 2500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 3000 lit
Giá bán : 7.900.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 3000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 3500 lit (lùn)
Giá bán : 7.792.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 3500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 4000 lit
Giá bán : 10.500.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 4000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 5000 lít
Giá bán : 12.900.000  VND
Bảo hành : 10 năm
Dung tích : 5000 lít
Chi tiết Đặt hàng