EnglishEngLish 
Không có SP nào
Trực tuyến 22
Tổng cộng 1215382
 
 
Bồn đứng 200 lít
Giá bán : 950.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 200 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 300 lít
Giá bán : 1.050.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 300 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 500 lít
Giá bán : 1.290.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 700 lít
Giá bán : 1.400.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 700 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 1000 lít cao
Giá bán : 1.390.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 1000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 1000 lít lùn
Giá bán : 1.490.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 1000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 1500 lít
Giá bán : 2.200.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 1500 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 2000 lít
Giá bán : 2.600.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 2000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 3000 lít
Giá bán : 4.000.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 3000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 4000 lít
Giá bán : 4.900.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 4000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 5000 lít
Giá bán : 72.000.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 5000 lít
Chi tiết Đặt hàng
 
 
 
 
Bồn đứng 10000 lít
Giá bán : 20.000.000  VND
Bảo hành : 2 năm
Dung tích : 10000 lít
Chi tiết Đặt hàng